Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια !!!

Κατά την ΓΣ του ΠΦΣ 17-18/11 συζητήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΠΦΣ 3601/1928 και οι τροποποιήσεις του όπως αυτές προτείνονται στο υπουργείο υγείας. Στο άρθρο 21 (Διοικητικό συμβούλιο - Εκλογή μέλους) απαιτείται το μέλος να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για μια σειρά από πράξεις του ποινικού δικαίου (κλοπή, πλαστογραφία, παραβάσεις κατά του νόμου περί ναρκωτικών κ.α.) Ως παράταξη προτείναμε την συμπλήρωση 2 παραβάσεων αυτή της ψευδορκίας και της ψευδής καταμήνυσης, κάτι που δεν αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΦΣ και κατά συνέπεια οι πλειοψηφούσες παρατάξεις. Θα κόστιζε μελάνι η αναγραφεί της λέξης ψευδορκία? Ένας παραχαράκτης, πλαστογράφος δεν μπορεί να εκλεγεί ενώ ο ψεύτης άνετα.  

Τα συμπεράσματα δικά σας !!! 


Εκ της ΚΙΝΕΦ - Συμμαχία για την Θεσσαλονίκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: