Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ΕΟΠΥΥ - Αρ.πρ.: ΔΒ4Δ/Γ32/οικ.1907 17-01-2019 - Θέμα: Σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

Σας ενημερώνουμε ότι με τη δημοσίευση του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/Β,1/11/2018) παύει να ισχύει η υπ.αριθμ. οικ185/2-1-2013 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥπου αφορά σε συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο και εκτελούνταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ο Αντιπρόεδρος
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: